Padhang mBulan

Yo prokonco dolanan nang njobo
Padhang mbulan , mbulane koyo rino
Rembulane-ne , sing ngawe-ngawe
Ngelingake ojo podho turu sore